DIGITALIZACJA

Skanujemy negatywy, slajdy/przeźrocza, zdjęcia, pamiątki rodzinne.

Możecie u nas wywołać filmy z aparatów analogowych oraz zeskanować zdjęcia i filmy sprzed lat.
Naprawiamy stare fotografie, drukujemy, zapisujemy na nośnikach cyfrowych. Możemy również wykonać koloryzacje zdjęć czarno-białych.

Przynieś do nas swoje pamiątki, bezpłatnie ocenimy możliwości ich naprawy.